Τομείς Εξειδίκευσης

Το γραφείο μας είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες που αφορούν σε αστικό, ποινικό, στρατιωτικό ποινικό, εμπορικό και διοικητικό δίκαιο, επίσημες μεταφράσεις πάσης φύσεως εγγράφων για κάθε νόμιμη χρήση στην Ελλάδα και το εξωτερικό συντεταγμένων σε ελληνική, αγγλική, γαλλική και αλβανική γλώσσα, καθώς και επίλυση διαφορών με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης.
 

Αστικό Δίκαιο

Οικογενειακό δίκαιο

-Διαζύγιο συναινετικό- κατ'αντιδικία

-Ζητήματα επιμέλειας τέκνου, αξιώσεων διατροφής, επικοινωνίας

-Αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα

-Δικαστική αναγνώριση τέκνου

-Νομική υποστήριξη στη διαδικασία υιοθεσίας

-Δικαστική συμπαράσταση

 

Κληρονομικό δίκαιο

- Θέματα αποδοχής και αποποίησης κληρονομίας

- Νομικές ενέργειες δημοσίευσης και κήρυξης διαθήκης κυρίας

- Έκδοση κληρονομητηρίου

- Διαφορές σχέσεων κληρονόμων (ακύρωση διαθήκης, νόμιμη μοίρα κλπ)

 

Ενοχικό δίκαιο

- Αγορές - Πωλήσεις (κινητών και ακίνητων πραγμάτων)

- Μισθώσεις (πραγμάτων, κατοικιών, εμπορικές, αγροτεμαχίων)

- Δωρεές

- Συμβάσεις εργασίας - Εργατικές διαφορές (διεκδίκηση δεδουλευμένων, επιδομάτων, δώρων, αποζημιώσεων κλπ)

- Συμβάσεις έργου

- Μεσιτείες

- Δάνεια - Χρησιδάνεια

- Αρραβώνες και ποινικές ρήτρες

- Αδικαιολόγητος πλουτισμός

- Αδικοπραξίες (διεκδίκηση αποζημιώσεων κάθε είδους)

 

Εμπράγματο δίκαιο

-Υπηρεσίες σύνταξης και κατάθεσης ενστάσεων και αγωγών σχετικών με το Εθνικό Κτηματολόγιο

- Αγωγές διεκδικητικές, αρνητικές και αναγνωριστικές

- Εγγραφή - εξάλειψη προσημειώσεων και υποθηκών

 

Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο

-Παράβαση καθήκοντος
-Ανυποταξία
-Λιποταξία
-Ανυπακοή   

Ποινικό Δίκαιο

-Ναρκωτικά
-Υποθέσεις αλλοδαπών
-Υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας
-Σωματικές βλάβες
-Εξύβριση – Δυσφήμιση
-Κλοπές
-Ληστείες
-Υπηρεσιακά αδικήματα (δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος, ψευδής βεβαίωση κλπ)

Εμπορικό Δίκαιο

-Σύσταση - λύση εταιριών
-Τροποποίηση καταστατικού
-Υπερχρεωμένα νοικοκυριά 
-Ρυθμίσεις τραπεζικών δανείων

Επίσημες Μεταφράσεις

 
Επίσημες μεταφράσεις πάσης φύσεως εγγράφων για κάθε νόμιμη χρήση στην Ελλάδα και το εξωτερικό συντεταγμένων στις ακόλουθες γλώσσες:
 -Αγγλική Γλώσσα
 -Γαλλική Γλώσσα
 -Αλβανική Γλώσσα

Διαμεσολάβηση  

 
Η διαμεσολάβηση είναι μία διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας με βασικά χαρακτηριστικά την εμπιστευτικότητα και την ιδιωτική αυτονομία στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη επιχειρούν εκουσίως, με καλόπιστη συμπεριφορά και συναλλακτική ευθύνη, να επιλύσουν με συμφωνία μια διαφορά τους, με τη βοήθεια διαμεσολαβητή.
    Βασικότερα πλεονεκτήματα είναι:

                      -ταχεία επίλυση της διαφοράς

                      -εξοικονόμηση κόστους

                      -απόρρητο της διαδικασίας

Διοικητικό Δίκαιο

-Προσφυγές κατά πράξεων επιβολής προστίμου
-Προσφυγές και αιτήσεις ακυρώσεως κατά παντός τύπου διοικητικών πράξεων
-Εκπροσώπηση ενώπιον δημοσίων και φορολογικών αρχών 
-Δίκαιο μετανάστευσης και αλλοδαπών (έκδοση αδειών διαμονής, αιτήσεις θεραπείας και αιτήσεις ακύρωσης κατά απορριπτικών αποφάσεων, προστασία απο απέλαση, διαγραφή απο ΕΚΑΝΑ, κτήση ελληνικής ιθαγένειας, οικογενειακή επανένωση, αιτήσεις χορήγησης ασύλου κ.α.)  

Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 
- Συμβάσεις αδειών εκμετάλλευσης
- Συμβάσεις ανάπτυξης λογισμικού Η/Υ
- Νομική προστασία λογισμικού