Το δικηγορικό μας γραφείο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων και παρέχει υπηρεσίες στους τομείς του Αστικού, Ποινικού, Εμπορικού και Διοικητικού Δικαίου. Με συνέπεια και με εφόδια την εμπειρία και την άρτια επιστημονική κατάρτιση στοχεύουμε στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος σε κάθε υπόθεση. Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν και οι ανάγκες μεταβάλλονται, πρωταρχικό μέλημα μας είναι η επίτευξη των στόχων των εντολέων μας παρέχοντας υπηρεσίες δικηγορίας, δικαστηριακής και συμβουλευτικής, αλλά και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, τηρώντας υψηλά επίπεδα προσωπικής ηθικής και επαγγελματικής δεοντολογίας.

 

Δικηγορικό Γραφείο

Χριστιάνα Α. Μιχαήλ